Sök till Jönsbergska

Per Blomberg

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Webbadress:

Vecka 11 år 8

Hej på er.

Temavecka

Nästa temavecka börjar närma sig. Den börjar måndag 26 mars och slutar fredag 29 mars. Tiderna för veckan är som vanligt, 8.30 - 14.30. Tyngdpunkten på veckan kommer ligga på entreprenörskap men annat innehåll kommer också finnas. Eleverna kommer ha en turnering under veckan. Mer utförligt schema kommer med nästa veckobrev och kommer läggas ut på hemsidan.

Bastiden

På bastiden idag (fredag) har vi diskuterat värdegrundsfrågor med inriktning mot människors lika värde. Anledningen till detta är att det har förekommit samtal bland eleverna där vissa åsikter har varit nedvärderande mot andra människor och i få fall även rasistiska.

Läxa

Franska: Läxa till onsdag är bakläxa på förra veckans meningar i passé kompost för dem som hade mindre än 80% rätt. Övriga lär sig nya meningar i futurum. Finns på glosor.eu i OneDrive.

Spanska (Luisas grupp): Glosor, tidsuttryck som ofta används med presens.

Engelska (Magdas grupp): Till onsdag ska eleverna ha tränat på övning 21 i Workbook-häftet, Dream jobs. På onsdag ska de redovisa uppgiften muntligt i form av en diskussion med en kamrat. Se Homework week 12 på OneDrive.
Engelska (Silvies grupp): Du tar eget ansvar och ser till att du följer planeringen med läsning i Holes. Till fredag vecka 12 ska du ha läst kapitel 35 samt gjort frågorna och glosorna.

Prov

Vecka 13: Engelska (Magdas grupp).

Viktiga datum under vårterminen

26-29 mars Temavecka
30 mars-6 april Påsklov
25 april Föräldraråd
30 april-1 maj Lediga
10-11 maj Lediga
20 april Kolmården (OBS! Ändrat datum)
23 maj Friidrottsdag
4-8 juni Temavecka
6 juni Lediga
13 juni Skolavslutning

Trevlig helg,
Annette, Johan, Rebecca och Silvie

Vecka 11 år 6

Hej allihopa!

Vi vill tacka för att så många hade möjlighet att närvara på vårt föräldramöte. Vi informerade om vad som kommer att hända under resten av terminen samt hur läget i klasserna är. Protokoll kommer att bifogas veckobrevet i nästa vecka. Vi vill även tacka föräldragruppen som ordnade ett väldigt gott fika, bra jobbat!

Vi informerade om vårens cykelutflykt till Mem som är en tradition i år 6. Detta ger oss en möjlighet att bocka av några av kunskapskraven i friluftsliv som ingår i idrotten samtidigt som det är en väldigt rolig aktivitet som bidrar till att öka sammanhållningen i klasserna. Cyklingen kommer att ske 7 - 8 juni och vi återkommer med mer information när det börjar närma sig. Vi informerade även om att vårens praodagar för år 6 börjar närma sig och att det är hög tid att börja leta en praoplats. Praodagarna kommer att vara måndagen den 14 maj och tisdagen den 15 maj. Eleverna fick med sig praolappar hem under fredagen. Vi önskar få tillbaka lapparna ifyllda senast torsdag den 3 maj.

Nästa termin kommer eleverna att ha moderna språk. Nu finns det möjlighet för eleverna att gå in på Nova och önska vilket språk de vill ha i första hand. Valet görs i Nova under fliken övrigt. Det går att göra ändringar i Nova fram till fredag vecka 15. På grund av för litet underlag för undervisning i franska tyvärr så erbjuds spanska eller tyska.

Nästa vecka är det prov i matematik i algebra och mönster. Eleverna har under torsdagens lektion gjort en diagnos som de får med sig hem. Där står vilka uppgifter de ska göra på "träna mera" -sidorna. Om man vill sikta på högre betyg än E så ska man även göra "fördjupnings"-sidorna. Därefter finns det även utmaningsuppgifter för de som vill. På sidan 187 finns en bra sammanfattning på hela kapitlet som man kan ta till hjälp och som det är bra att man pluggar lite extra på.

Inför nationella proven i matematik finns det en bra gratis app som man kan ladda ner som heter Matematik 6 bas. Där kan man öva och förbereda sig inför provet och den är anpassad för dig som vill uppnå E på nationella provet. Men det är en bra repetition för alla. I engelska finns det en bra hemsida där man kan öva upp sin läsförståelse, www.readtheory.org. Där kan man skaffa ett konto och sedan får man texter med frågor som är anpassade efter sin egen nivå. Om man klarar en nivå går man vidare till nästa. Idag på basen har eleverna fått utvärdera sina IUP-mål. Detta gör vi för att påminna eleverna om vilka mål de har satt upp för terminen och för att de ska fundera igenom hur långt de har kommit och hur de kan göra för att uppfylla målen. De ska även träna på att reflektera över sin egen inlärning och synliggöra de framsteg som de gör.

Therese har flyttat på SO-provet tills på måndag vecka 13 så att eleverna får mer tid att läsa på.

Vecka 12

Torsdag: Ma-prov
Vecka 13: Temavecka

Måndag: SO-prov Hållbar utveckling och hållbar utveckling
Fredag: Långfredag Lov

Vecka 14: Påsklov

Vecka 15

Tisdag: NP Matematik
Torsdag: NP Matematik

Vecka 17

Onsdag: Föräldraråd

Vecka 18

Måndag, tisdag: Lov
Onsdag: NP engelska
Fredag: NP engelska

Vecka 19

Torsdag, fredag: Lov

Vecka 20

Måndag: Prao år 6
Tisdag: Prao år 6

Vecka 21

Onsdag: Friidrottsdag Borgsmo

Vecka 23: Tema

Onsdag: Lov

Vecka 24

Måndag: Volleybollturnering
Tisdag: Fotbollsturnering
Onsdag: Skolavslutning Matteus kyrka

Vecka 11 år 5

Hej alla där hemma!

Ytterligare en vecka har passerat där vi i slutet av veckan hade den här terminens föräldramöte. Härligt att så många av er hade möjlighet att komma! Anteckningar från föräldramötet kommer inom kort. I samband med föräldramötet fick vi även en ny representant till föräldrarådet i 5A, Edvard Gåveruds mamma Hanna Gåverud Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi tackar Christian Thyman för ett gott arbete i föräldrarådet. Nästa vecka är den sista ordinarie veckan innan påsklovet. Veckan innan påsk har vi den här terminens första temavecka, information kommer inom kort.

Ämnen:

Svenska: Vi arbetar med grammatik. Eleverna får ett beting veckovis, beräknat på den lektionstid de har. Vid frånvaro så kan detta behövas tas igen. Prov någon gång vecka 13. Mer info och exakt dag kommer inom kort.

Engelska: Silvies grupp: Texten "Can I try them on" s.37 och glosor i läxa till fredag v.12. Luisas grupp: The body (sidan 88)

Kemi: vi har börjat ett nytt arbetsområde (kemi och miljö). Nästa vecka har både 5A och 5B laboration i NO-salen samt ett teoripass.

Matematik: räkning enligt planering.

SO: Grupparbete i religion. Redovisning vecka 12. Onsdag 5B och fredag 5A.

Information till klass 5B från Stefan Larsson:

Klasskassan för 5b kommit överens om att lägga 220 SEK per termin och barn, betalning kan ske till Swish 0733-98 02 45 (Stefan Larsson). Märk betalning med barnets namn och klass. Betalning tillhanda senast 15:e december för hösttermin och senast 15:e maj för vårterminen, det går också bra att betala för bägge terminerna samtidigt som flera redan gjort.

Vårterminen år 2018

Vecka 13. Temavecka, måndag - torsdag. Långfredag, fredag.
Vecka 14. Påsklov
Vecka 17. PRAO måndag - tisdag 23 - 24 april. Föräldraråd, onsdag klockan 18.30.
Vecka 18. Klämdag, måndag. Första maj, tisdag.
Vecka 19. Kristi himmelsfärd, torsdag. Klämdag, fredag.
Vecka 21. Friidrottsdag Borgsmo, onsdag.
Vecka 23. Temavecka, måndag - tisdag. Nationaldagen, onsdag. Temavecka fortsätter torsdag - fredag.
Vecka 24. Volleybollturnering, måndag. Fotbollsturnering, tisdag. Skolavslutning Matteus kyrka, onsdag. Studiedag, torsdag.

Trevlig helg önskar,
Per, Martin, Mia och Lena

Föräldramöte åk 5 20180315

Språkval - moderna språk

Nytt för hösten 2018 är att regeringen har beslutat om att införa en stadieindelad timplan för moderna språk vilket innebär att timplanen för grundskolan ändras.

Eleverna ska i åk 6 läsa 70 min/vecka. För åk 7-9 gäller ca 130 min/ vecka.

De språk som erbjuds på Jönsbergska är tyska eller spanska. Man har tidigare även erbjudit franska men intresset för franska varit svalt har man beslutat att enbart ha spanska och tyska. Eleverna kommer att få prova på språken under vårterminen 2018 och val av språk genomförs sedan i programmet Nova.

Betyg åk 6

Varje ämne har kunskapskrav som bedömer vad eleven måste kunna för att erhålla ett visst betyg i ett ämne.

För att uppnå betygen A, C och E krävs det att elevens kunskaper motsvarar kunskapskravet i sin helhet, dvs eleven måste uppfylla alla delar i kunskapskravets beskrivning. För att uppnå betyg B och D ska eleven ha uppnått det underliggande kunskapskravet i sin helhet och till övervägande del det som beskrivs i överliggande del.

Läraren har möjlighet att använda alla steg i betygsskalan vilket i praktiken innebär att eleven kan erhålla ett A betyg redan i åk 6.

Hur sätter läraren betyg?

I betyget vägs alla delmoment in såsom analysering, diskussion, praktiskt genomförande, muntlig redovisning, prov, uppgifter etc. Även vad eleven visat, sagt och utvecklat under terminens tid vägs in och betyget ska återspegla vad eleven kan i slutet av terminen. Det är därför möjligt att under terminens gång förbättra betyget.

Betygssättningen ska ske endast av legitimerade lärare. I de fall som det är en icke legitimerad lärare som är ansvarig för ämnet sätts betyget i samråd med en legitimerad lärare inom samma ämnesområde och godkänns i slutändan av rektorn. Det blir dock en aning motsägelsefullt eftersom betyget ändå baseras på den icke legitimerade lärarens bedömning.

Lärarna upplever att de har en mycket liten kvot av obehöriga lärare vilket det framkommer motstridiga uppgifter om. SVT har gjort en granskning som fann att Jönsbergska hade 63,2% legitimerade lärare. Granskningen är gjord på förra årets lärare. Mia tar med sig frågan för att undersöka den och kommer återkoppla till klasserna.

Lärarna arbetar med kontinuerlig avstämning/uppföljning i Nova och återkopplar till eleverna vid delmoment och under terminens gång. De har även betygssamtal där man följer upp eleverna för att de ska veta vilken nivå de ligger på. Lärarna poängterar även att läsa de ABB (arbetsbeskrivning med bedömning) som görs i Nova. Där fylls kunskapskraven i och lärarna lämnar även kommentarer om momenten och förslag på vad eleven kan utveckla genom att arbeta mer med. De upplever att det är ett sätt för eleverna att uppmuntra sig själva. Nationella prov åk 6

Nationella prov väger tungt men är inte ensamt avgörande för betyg. Lärarna pratar med eleverna om vad de nationella proven innebär för att avdramatisera det.

De muntliga proven i svenska, engelska och matematik skrivs på höstterminen 2018 under vecka 45-50.

De skriftliga proven skrivs under vårterminen 2019 enligt följande:

Svenska 5 samt 7 februari
Engelska 8 samt 10 april
Matematik 6 samt 8 maj

Observera att ingen ledighet beviljas under perioderna för nationella prov!

Viktiga datum

Temavecka v 13, 26-29 mars
Praov 17, 23-24 april
Friidrottsdag Borgsmo 23 maj
Temavecka v 23, 4-5 samt 7-8 juni
Friluftsaktivitet maj - juni
Volleybollturnering 11 juni (i samband med städdag)
Fotbollsturnering 12 juni Smedby
Skolavslutning 13 juni kl. 11.00 Matteus kyrka (beräknad tid ca 1,5 h)

Friluftsliv

Är ett kunskapskrav i idrott som kan innebära att eleverna exempelvis ska vandra en sträcka i terräng, laga mat på stormkök eller övernatta i tält. I friluftslivsmomentet kommer eleverna att arbeta i olika stationer där de får prova på att göra upp eld, orientera sig samt laga mat.

Sociala medier

Det händer fortfarande saker på sociala medier och lärarna påminner föräldrar om deras närvaro genom att hålla lite koll på vad som sker på elevernas sociala medier. Man har sett en liten ökning av konflikter som uppstår via sociala medier. Om konflikterna går att reda ut i skolan tas i regel ingen kontakt med föräldrarna men om det är allvarligare konflikter eller om något barn blir väldigt ledset tas kontakt med föräldrarna.

Lärarna önskar att i samråd med hemmet, i förekomna fall, få information om det bedöms nödvändigt så att man gemensamt kan arbeta förebyggande och avhjälpa konflikter.

Representant föräldraråd

Christian i klass 5 A önskar att någon frivillig kan ta över hans post då han inte kan fortsätta med uppdraget för tillfället. Representanterna träffas 2 ggr/år (onsdagar) och diskuterar olika sorts frågor. Det är föräldrarnas forum för att vara med och diskutera samt kunna påverka skolans verksamhet. Hanna Gåverud anmäler sig som frivillig, kanon! Övrigt

En förälder har läst att det finns tankar/planer på att öppna en skola till. Per berättar att det är tankar som väckts pga. att söktrycket till skolan är enormt och att varje årskull bara har 52 platser. Ifall att det blir aktuellt är det långt fram i tiden och inget som man behöver spekulera eller fundera på i dagsläget.

Anteckningar klass 5 B

Per berättar att det är bra trivsel i klassen och att det är i stort sett ordning och reda. På idrottslektionerna kan det vara lite tuffa tag då det är många elever med starka viljor. En förälder lyfter frågan om man kan utse ett Fair-play pris för att motivera eleverna till att spela schysst och att det kan va en hjälp för att lugna ner stämningen något. Mia berättar att man haft det tidigare i åk 5 och 6 men att det nu endast förekommer i 6:an. Hon tar med sig frågan.

Föräldrarna önskar att man vid varje termin kan skriva med en påminnelse om att betala terminsavgiften i veckobrevet.

Per upplever att Erla skolan inte märks av så mycket, de kommer att bygga en egen idrottshall där postens gamla lokal ligger. De lånar vår hemkunskapssal en gång i veckan men i övrigt märks de inte av så mycket utan det fungerar bra.

Information från klassföräldrarna

Pantinsamlingen inbringade ca 3200kr, bra jobbat! I klasskassan finns det nu 40.590 kr.

Eleverna (snarare kanske föräldrarna) ska sälja fryspåsar samt påsklämmor. Klassföräldrarna beställer ett parti med 300 paket av vardera. Kostnaden per paket är 100 kr och de hör av sig när leveransen anlänt.

Klassföräldrarna planerar en aktivitet med klassen längre fram i vår/sommar med grillning och femkamp. Vid aktiviteten kommer det säljas hamburgare för 50 kr och föräldrar och syskon får självklart vara med.

Bussfrågan kommer upp. Rektorn har nyligen varit på möte med Östgötatrafiken och kommunen men inte fått något direkt gehör. Mia uppmanar föräldrar att fortsätta ligga på politiker och försöka påverka. Föräldrarna fortsätter med att försöka påverka och hoppas på en förändring då det tyvärr finns risk för att det kan ske en olycka såsom det är idag. Det finns tydligen planer på att bygga en tunnel under vägen för att leda eleverna den vägen, trots att det redan finns en existerande tunnel längre bort vilket inte kommer hjälpa då barn är barn och vill ta den snabbaste vägen till skolan. Onödiga pengar när det finns en simpel lösning på problemet.

Nedtecknat av Jenny Fridsén

Vecka 11 år 4

Hej!

Tack för ett trevligt föräldramöte igår. Nedan följer några korta anteckningar från mötet: Stämningen i klasserna känns bra, och vi har det trevligt om dagarna. Vi lyfte även Romme, en fantastiskt trevlig dag där år 4 skötte sig utmärkt. Allt funkade kanon hela dagen i bussarna, de tog hand om varandra i backarna, såg till att ingen var ensam etc. Kort sagt - en underbar dag och vi längtar redan till nästa år! Det enda negativa vi lyfte på mötet var att vi har en del förstörda underlägg i klassrummen. Det här vill vi försöka få ordning på och hindra att det sprider sig vidare. Under fredagens bas kommer vi att gå igenom alla underlägg och den som har förstört sitt underlägg kommer att få ersätta detta med 20 kr (inköpskostnaden för ett nytt). Självklart förklarar vi samtidigt vikten av att hålla ordning runtomkring oss och att vi mår & presterar bättre med en fin arbetsmiljö. Alla närvarande tyckte detta var en bra idé, tack för gott samarbete.

En del bedömningar från denna termin finns att hitta på i Nova redan nu. Nova hittar ni på samma adress som skolans hemsida följt av /nova2. Användarnamn är barnens tre första bokstäver i förnamnet följt av de tre första i efternamnet, lösenordet är personligt och är valt av eleven själv.

Vi har i skrivande stund ej fått några anteckningar från respektive basgrupp efter uppdelningen men kan i alla fall redogöra för nästa termins föräldragrupper:

4A: David Fors, Neo Galasso, Livia & Tuva Hammargren, Nova Hjalmarsson
4B: Axel Brönner, Lucas Chanko, Adam Demir, Oliwer Demir.

Läxor och prov

Ma: Under kommande vecka avslutas kapitel fyra och på fredagen är det ett test på kapitlet. Fokus ligger på att eleverna ska klara beräkningar i multiplikation och division. Vi repeterar mycket i skolan och elevernas hemläxa är även denna vecka att ligga i fas med planeringen så att de får den träning som behövs på aktuella moment.

Eng: text + glosor till torsdag. Ligger på OneDrive i vanlig ordning. De som inte hann redovisa veckans engelskauppgift kommer att få göra det på måndagslektionen.

SO: prov på vikingatiden (4b-ons och 4a-tors). De ska läsa på häftet och i SO-boken. På OneDrive finns dokumentet "Det här ska du kunna till provet".

Ha en trevlig helg!
/Lisen, Patrik, Joel, Magda och Alex

Viktiga datum

26-29/3 Temavecka, tiderna 8.30-14.30 gäller varje dag. Schema kommer att läggas ut på hemsidan under nästa vecka.
30/3 fredag: Påsklovet börjar
V.14 Påsklov
30/4 Ledigt - klämdag
11/5 Ledigt - klämdag
23/5 Friluftsdag Borgsmo
v.23 Temavecka
11/6 Volleybollturnering
12/6 Fotbollsturnering
13/6 Skolavslutning

Per Blomberg