Sök till Jönsbergska

Särskild händelse Vrinnevi

Angående dagens händelse i Vrinneviskogen

Med anledning av att Vrinneviskogen spärrades av under onsdagen 20/9, vilket flera medier har refererat till, valde vi på Jönsbergska att flytta vår idrottsundervisning till vår innemiljö. Eleverna tilläts att bedriva sin rastverksamhet inomhus samtidigt som fler vuxna cirkulerade skolområdet.

Agerandet var en försiktighetsåtgärd efter samtal med myndighet på plats. Skolans elever var utom fara och händelseförloppet löpte lugnt och stilla enligt skolans rutiner. Med anledning av att en del frågor väcktes hos barnen, vill vi förtydliga informationen kring det inträffade till er vårdnadshavare så att ni får en korrekt bild över situationen och därmed möjlighet att prata med era barn. Vi välkomnar frågor om ni undrar över något. Med vänlig hälsning, skolledningen.

Senast ändrad 2017-09-21
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Relaterade artiklar (efter tagg)

Per Blomberg