Sök till Jönsbergska

Intresseanmälan skollaget i fotboll

Nu tas intresseanmälan emot för deltagande i skollaget i fotboll för pojkar år 7-9 läsåret 2017-2018. På anslagstavlan i elevcaféterian gör ni er anmälan. Träningen sker på torsdag 7/9 klockan 08.10 – 09.30 på konstgräsplanen. Deltagande elever infinner sig på ordinarie lektioner efter avslutad träning. För deltagande vid torsdagens träning krävs att du är aktivt tränande i en fotbollsklubb. De elever som inte deltar vid fotbollsuttagningen och vanligtvis tillhör fotbollsgruppen i år sju eller åtta hoppar på torsdagsmorgon istället med i specialiseringsgrupperna i stora och lilla hallen.

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Per Blomberg